Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - PROGRAM RZĄDOWY „ZA ŻYCIEM”

2020-04-24

Aktualności » Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - PROGRAM RZĄDOWY „ZA ŻYCIEM”

Słupca, 27.04.2020 r.

  

Ogłoszenie o naborze kadry specjalistycznej 
do realizqcji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach funkcjonowania
OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
 (III transza programu „Za życiem”)

 

W związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem wiodącego
OŚRODKA KOORDYNACYJNO–REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO na terenie POWIATU SŁUPECKIEGO w zakresie organizowania zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

(realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego
z budżetu państwa), w ramach realizacji III transzy programu

ogłasza się nabór kadry specjalistycznej do realizacji następujących zajęć:

 

  1.    Terapia pedagogiczna
  2.    Terapia logopedyczna (w tym surdologopedia, neurologopedia)
  3.    Fizjoterapia/ terapia ruchowa
  4.    Zajęcia z tyflopedagogiem
  5.    Zajęcia z surdopedagogiem
  6.    Terapia w zakresie integracji sensorycznej
  7.    Terapia z psychologiem

 O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęć specjalistycznych, którzy posiadają kwalifikacje  do prowadzenia powyższych zajęć.

 Zajęcia będą realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13 lub w innym miejscu wskazanym lub zaakceptowanym przez Zamawiającego,
w przewidywanym okresie od 01.06.2020 do 31.12.2020 r. - w terminach i formie zależnej
od realnych możliwości związanych z aktualnym stanem funkcjonowania w obliczu zagrożenia COVID – 19.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać do dnia 15. 05. 2020 r., do godz. 12:00 :

 

  •          w formie elektronicznej  poprzez pocztę mailową: dyrektorsosw@wp.pl  
  •          drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Osobą do kontaktu w SOSW w Słupcy jest p. Danuta Lewandowska, (63) 275 20 18 

e-mail:  danuta.lewandowska@soswslupca.pl

 

DYREKTOR

(-) Anna Mydłowska

 

FORMULARZ OFERTOWY na realizację usługi:realizacja zadań i prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach funkcjonowania Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczegoprzy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy w ramach programu rządowego ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa