„Razem ku zdrowiu – klasowe rozgrywki sportowe”

2020-07-16

Aktualności » „Razem ku zdrowiu – klasowe rozgrywki sportowe”

   Innowacja pedagogiczna „Razem ku zdrowiu – klasowe rozgrywki sportowe” zaplanowana została na kolejny rok szkolny 2019/2020 i jest kontynuacją zeszłorocznych działań prozdrowotnych. Głównym jej celem jest rozwijanie sprawności i kondycji fizycznej uczniów oraz wdrażanie ich do prowadzenia zdrowego trybu życia.

   Innowacja obejmowała cykl spotkań podczas których zostały rozegrane pomiędzy klasami zespołowe rozgrywki sportowe. Dodatkowo uczniowie do udziału w zawodach byli przygotowywani w ramach zajęć wychowania fizycznego. Wpłynęło to na zwiększenie ich wiedzy na temat zdrowego stylu życia, motywacji do ćwiczeń oraz aktywnego udziału
w projekcie.

Adresaci programu:

  • uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  • uczniowie klas I – III szkoły przysposabiającej do pracy.

Organizatorzy: A. Czajkowska, J. Wachowska, G. Durczyńska – Dylewska, B. Rogowska, J. Rogalska

Tekst: J. Wachowska