PROMOCJA ZDROWIA

Realizacja programów w roku szkolnym 2022/2023:
- Ogólnopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – dla dzieci 5,6-letnich i ich rodziców,
- Wojewódzki program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” - dla dzieci 5,6-letnich i ich rodziców,
- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu,
- Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę” – dla uczniów klas V-VIII,
- Profilaktyka HIV/AIDS - dla uczniów klas: I –III BS / I-III SPP,
- Ogólnopolski program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” – dla uczniów klasy IV,
- „Program dla szkół”,
- Program "ARS, czyli jak dbać o miłość?" dla uczniów klas I-III BS,
- Program - "Znamię! Znam je?" – dla uczniów klas I-III BS,
- Program- profilaktyka raka macicy- "Wybierz życie - pierwszy krok" dla uczniów klas I-III BS.

Zabacz wszystkie | Strony: