STRUKTURA OŚRODKA

SOSW jest placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


UMOŻLIWIAMY

realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na trzech poziomach edukacji:
- przedszkola
- szkoły podstawowej
- szkół ponadpodstawowych 


OFERUJEMY

dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim kształcenie  w zawodach:
kucharz, ślusarz, stolarz, sprzedawca, ogrodnik, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji sanitarnych.


ZAPRASZAMY

młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym do T
rzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.


ORGANIZUJEMY

dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe lub indywidualne


OBEJMUJEMY

specjalistyczną opieką małe dzieci w okresie od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oferujemy pomoc logopedyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną i pedagogiczną.


ZAPEWNIAMY
wszystkim chętnym możliwość korzystania z całodobowej opieki wychowawczej w internacie.


Na dzieci mieszkające tam czekają:
- troskliwi, serdeczni, życzliwi opiekunowie
- przytulne miejsca noclegowe
- smaczne i zdrowe posiłki
- ciekawe zajęcia świetlicowe - zabawy, ogniska, wycieczki
- liczne kółka zainteresowań

Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą przebywać w internacie organizujemy dowozy do szkoły.

W procesie edukacji wykorzystujemy najlepsze i najnowocześniejsze metody stosowane w pedagogice specjalnej:

• stymulacji polisensorycznej
• ruchu rozwijającego W. Sherborne
• M.CH Knillów
• terapii Biofeedback
• Alternatywnej Komunikacji Pozawerbalnej AAC


WYPOSAŻENIE OŚRODKA

W roku szkolnym 2007/2008 nasza placówka została wyposażona przez EFS w nowoczesny sprzęt i pomoce ułatwiające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otrzymaliśmy bogate wyposażenie klas i pracowni:
• Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
• pracownie logopedyczną i alternatywnej komunikacji AAC
• oprogramowanie do terapii Biofeedback
• salę „Poznawania świata” do stymulacji polisensorycznej
• sprzęt do terapii i diagnozy metodą integracji sensorycznejZAJĘCIA ARTYSTYCZNE pełnią ważną rolę w procesie kształcenia. Wspomagają rozwój dziecka. Działalność ekspresyjna jest procesem twórczym, który daje radość, odwraca uwagę od dziecięcych zmartwień     i niepowodzeń.ORGANIZUJEMY
• turnusy rehabilitacyjne nad morzem i w górach
• liczne wycieczki
• wiele zabaw, konkursów, imprez kulturalno – sportowych.


Podstawowym warunkiem efektywności naszej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciele – uczeń


Wiele już osiągnęliśmy, trudno zmierzyć sukcesy, porażki nas kształtują i wyciągamy z nich wnioski. Nie stoimy jednak w miejscu, rozwijamy naszą ofertę, udoskonalamy, pamiętając, iż to dziecko jest najważniejsze.

Przyjazna szkoła to taka, w której każdy znajdzie coś dla siebie, w czymś okaże się sprawny. Najmniejsze osiągnięcia dziecka jest więc zauważane, promowane by pomóc uczniowi budować poznanie własnej wartości.

Każdy ma jakiś talent