Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

STRUKTURA OŚRODKA » Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć
 • Dziecko podczas zajęć
  Dziecko podczas zajęć

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne prowadzone w naszym ośrodku. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. To forma wsparcia dla dziecka w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. WWR bazuje na zintegrowanych działaniach terapeutycznych z wykorzystaniem sprawdzonych metod. Dzięki temu możliwe jest zniwelowanie różnic rozwojowych i prawidłowe przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój, wcześniactwo, niedowidzenie czy wady słuchu).

 

 

Interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi tworzą:
 

·        pedagog-terapeuta

·        fizjoterapeuta

·        logopeda/neurologopeda

·        psycholog

·        terapeuta integracji sensorycznej

   

W ramach programu realizujemy:  

 

·        terapię pedagogiczną w tym dogoterapię, tyflopedagogiczną

·        terapię psychologiczną

·        terapię logopedyczną/surdologopedyczną

·        terapię integracji sensorycznej

·        rehabilitację metodą Bobath, PNF.

  

 

W pracy z dzieckiem zespół terapeutów wykorzystuje liczne specjalistyczne metody oraz techniki pracy które zdobywa podczas licznych szkoleń, warsztatów, należą do nich m.in.:

 

- w terapii pedagogicznej: terapia behawioralna, terapia ręki, masaż: Shantalla, systemu taktylnego, metoda krakowska, psychomotoryka, sensoplastyka, muzykoterapia, aktywności ruchowej Weroniki Sherborne, stymulacji wielozmysłowej, metodę dobrego startu Marty Bogdanowicz, metoda Dennisona.

 

- w terapii logopedycznej: wczesna interwencja logopedyczna- instruktaż karmienia, pozycjonowanie dziecka, kinezjotaping, elektrostymulację, masaże logopedyczne, stymulację traktu ustno-twarzowego, treningi słuchowe, logorytmika, program aktywności Knill, metodyka komunikacji alternatywnej/wspomagającej Pecs, Makaton, metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda krakowska).

 

 

- w rehabilitacji ruchowej: wykorzystujemy m.in. metodę NDT- Bobath, PNF, oraz kinezjotaping. Zadaniem fizjoterapeuty jest stymulacja prawidłowego wzorca ruchowego, integracja odruchów oraz normalizacja napięcia mięśniowego.

 

 

Zajęcia są wzbogacane o takie formy zajęć jak dogoterapia czy integracja sensoryczna. Wymienione terapie prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów do wszechstronnej stymulacji rozwoju dzieci.

 

 

Posiadamy wiele profesjonalnych gabinetów terapeutycznych m.in. mini siłownie, sale integracji sensorycznej, gabinet fizjoterapii czy logopedyczny. Pozwala to na prowadzenie różnorodnych zajęć indywidualnych jak i grupowych. Zajęcia z naszymi dziećmi są prowadzone zawsze w miłej, przyjaznej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze.

 

 

Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w naszym ośrodku?

 

 

Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:

 

1. Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

 

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (w poradni).

 

3.  Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji (lekarza rodzinnego, innego specjalisty).

 

4. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie) złożyć na zespół orzekający właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

5. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.

 

7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.