Przedszkole

STRUKTURA OŚRODKA » Przedszkole

 „Każde dziecko jest  chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

Phil Bosmans

 

Każde dziecko może odnieść sukces, a jego wymiar zależy od możliwości funkcjonalnych. Dla jednego dziecka i jego najbliższych sukcesem może być samodzielne jedzenie, dla innego możliwość podjęcia nauki w szkole. Przedszkole specjalne jest dla dziecka szansą na pokonywanie trudności rozwojowych. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może się ono przyczynić do minimalizowania stopnia niepełnosprawności i wydobycia potencjału rozwojowego tak, aby w przyszłości dzieci były w miarę swych możliwości samodzielne, potrafiły komunikować się z otoczeniem i mogły korzystać z form edukacji dostosowanych do ich specjalnych potrzeb psychofizycznych. Głównym celem naszego przedszkola jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnością. Zapewniamy im profesjonalną opiekę wielu specjalistów. Dzięki indywidualnemu podejściu każde dziecko posiada dostosowane do siebie pomoce oraz ma możliwość uczestnictwa w zajęciach, które mają na celu jak najlepsze usprawnienie go. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.


Dążymy do tego, aby dzieci z naszej placówki znały swoje możliwości i stopniowo osiągały coraz wyższy stopień
samodzielności we wszystkich aspektach rozwoju.


Aby to wszystko osiągnąć:
 

 • do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie poprzez uwzględnianie jego możliwości i ograniczeń,

 • tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne,

 • zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, akceptację, życzliwość oraz miłą atmosferę podczas pobytu w przedszkolu,

 • przygotowujemy zajęcia oraz pomoce dydaktyczne w taki sposób, aby uwzględniały one możliwości dzieci,

 • zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, która dba o dobro i rozwój dzieci,

 • stosujemy zasadę otwartych drzwi, co pozwala na przekazywanie rodzicom rzetelnych informacji na temat ich dzieci,

 • stosujemy ideę integracji poprzez uczenie szacunku do siebie oraz innych,

Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu: od godz. 8.00 do 13.00 (13. 30). Oprócz zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci korzystają  z zajęć rewalidacji indywidualnej, rytmiki i religii.  W Przedszkolu prowadzona jest  wieloprofilowa  intensywna edukacja i terapia  dzieci od 3 roku życia. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny jest dostosowany do wieku rozwojowego każdego dziecka i pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, edukacyjne, rewalidacyjne. 

Celem kadry pedagogicznej przedszkola jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspakajanie podstawowych potrzeb swoich wychowanków:

 • bezpieczeństwa,

 • kontaktu z ludźmi,

 • potrzebę zabawy,

 • potrzebę pełnej aktywizacji

Podobny obraz     GRUPA  TYGRYSKI  w  roku  szkolnym  2019/2020

 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEDLA EWY wybrane — kopiaTYGRYSKI84803869_2952782551444742_6592942809890684928_n.jpg

    

  F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKITYGRYSKI86194816_2698668220244310_163392216776048640_n.jpg

Nasze działania:

 • pomagamy w rozwijaniu  tak ważnej dla naszych dzieci samodzielności i poczucia dumy z własnych osiągnięć poprzez udział w licznych przedstawieniach

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKITEATRRzepkaDSC_3127.JPG

 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKITEATRNa StraganieIMG_20180525_111507.jpg

 

 • Tygryski chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych i sensoplastycznych:

 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIDZIEŃ PRZEDSZKOLAKADZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 201920190920_105432.jpg     F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIDZIEŃ SPADAJĄCEGO LIŚCIA20190927_105846.jpg

 • bierzemy udział w spotkaniach integracyjnych i innowacjach pedagogicznych.


Przedszkolaki mają wiele różnych możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zdobywając wiedzę o otaczającym świecie. 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ86352917_2704183196330829_3322726540025790464_n.jpg

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIŚWIĘTO DYNI20191031_115958.jpg

 

 • Dzieci spędzają miło czas na świeżym powietrzu i podczas wspólnych zabaw w plenerze.

 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIDZIEŃ DZIECKA20190531_101249.jpg

 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIDZIEŃ DZIECKA20190531_100443.jpg

 

F:ZDJĘCIA PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE- TYGRYSKIWYCIECZKI DO LASULAS 201820171018_111702_Film1.jpg 

 

 • Wspaniała zabawa podczas zajęć rozchmurzy niejedną buzię…


C:UsersUserAppDataLocalTemp87187428_226410238401748_8142067458346319872_n (1).jpg     C:UsersUserAppDataLocalTemp87177561_519470158988116_2852509143888035840_n.jpg