WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie !


   Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 1 marca 2021r. do 14 marca 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nadal ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej klasy IV-VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres e-mail ucznia w ramach Google Classrom.

Z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu, nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat tel. 063/2752018,

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia:
- w przedszkolu,
- w szkole podstawowej klasy I-III,
- zajęcia praktycznej nauki zawodu,
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

/-/ Anna Mydłowska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Słupcy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

  Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 15 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej klasy IV-VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres   e-mail ucznia w ramach Google Classrom.

Z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu, nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat tel. 063/2752018,

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia:

- w przedszkolu,

- w szkole podstawowej klasy I-III,

- zajęcia praktycznej nauki zawodu,      

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,     

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

/-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 01 lutego 2021r. do 14 lutego 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej klasy IV-VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres e-mail ucznia w ramach Google Classrom.

 Z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu, nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

 Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat tel. 063/2752018,

 W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia:

- w przedszkolu,

- w szkole podstawowej klasy I-III,

- zajęcia praktycznej nauki zawodu,

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

/-/ Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

           Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedłużone zostaje częściowe ograniczenie funkcjonowania placówki tj. w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres   e-mail ucznia w ramach Google Classrom.

Z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu, nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Od dnia 30 listopada 2020r. uruchomione zostają również w trybie stacjonarnym, na terenie placówki, zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu.

 

 /-/  Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Słupcy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Wychowankowie i Rodzice,

           Nadeszły wyjątkowe czasy, mimo zaistniałej sytuacji wciąż działamy dla Was. Przede wszystkim prosimy o zachowanie najwyższego stopnia ostrożności i bezpieczeństwa -pozostanie w domach.
W czasie nauki zdalnej, pamiętajcie, #zostańwdomu, ale możecie się z nami kontaktować przez telefon, Messengera, Facebooka oraz poprzez aplikację  Classroom.

          Zgodnie z rozporządzeniem MEN szkoły prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizując sobie naukę w domu pamiętajcie o higienie pracy, czyli odpowiednim miejscu, wietrzeniu pokoju, wystarczającym oświetleniu, odpowiedniej pozycji ciała, piciu odpowiedniej ilości wody, stosowaniu przerw podczas nauki, zwłaszcza przy komputerze.

         Sytuacja, w której się znaleźliście spowodowała, że w większości wykonujecie pracę zdalną. Zachęcamy Was do kontaktu z nami.

         Podajemy informacje dotyczące pracy zdalnej dla internatu i świetlicy w okresie od 16. do 29.11.2020 r.:

Wychowawcy internatu są do dyspozycji poprzez komunikatory internetowe, telefony lub bezpośrednio w wyjątkowych, ustalonych wcześniej sytuacjach - w godzinach: 

Dzień tygodnia

Godziny

Wychowawcy

Poniedziałek

9.00 – 13.00

11.00 – 15.00

Katarzyna Wilińska-Pałasz, Joanna Grzempka

Joanna Wyszyńska, Marlena Szplet, Łukasz Gorzelany

Wtorek

9.00 – 13.00

11.00 – 15.00

Katarzyna Wilińska-Pałasz, Joanna Grzempka

Joanna Wyszyńska, Marlena Szplet, Łukasz Gorzelany

Środa

9.00 – 13.00

11.00 – 15.00

Katarzyna Wilińska-Pałasz, Joanna Grzempka

Joanna Wyszyńska, Marlena Szplet, Łukasz Gorzelany

Czwartek

9.00 – 13.00

11.00 – 15.00

Katarzyna Wilińska-Pałasz, Joanna Grzempka

Joanna Wyszyńska, Marlena Szplet, Łukasz Gorzelany

Piątek

9.00 – 12.00

9.00- 13.00

11.00 – 14.00

11.00- 15.00

Katarzyna Wilińska-Pałasz,

Joanna Grzempka

Joanna Wyszyńska,

Marlena Szplet, Łukasz Gorzelany

Podczas dyżurów wychowawcy realizują następujące zadania:

  •         utrzymują kontakt z wychowankami, rodzicami/ opiekunami;
  •         udzielają porad, konsultacji;
  •         wspierają wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów w zakresie organizacji nauki zdalnej;
  •         współpracują z pedagogiem, psychologiem w zakresie wspierania pedagogiczno- psychologicznego wychowanków;
  •         udzielają wychowankom pomocy w nauce, itp.

Tematyczne zajęcia wychowawcze dla poszczególnych grup wychowawczych będą prowadzone od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych (15.00 – 18.00) w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatorów wideo i  internetowych (aplikacja Classroom)

Wychowawcy świetlicy szkolnej realizują opiekę  dla uczniów w następujących godzinach:

Dzień tygodnia

Godziny

Wychowawcy

Poniedziałek

8.00 – 13.00

9:30 – 14:30

Maria Gulczyńska

Justyna Kupiecka

Wtorek

8.00 – 13.00

9:30 – 14:30

Maria Gulczyńska

Justyna Kupiecka

Środa

8.00 – 13.00

9:30 – 14:30

Maria Gulczyńska

Justyna Kupiecka

Czwartek

8.00 – 13.00

9:30 – 14:30

Maria Gulczyńska

Justyna Kupiecka

Piątek

8.00 – 13.00

10:00 – 14:00

Maria Gulczyńska

Justyna Kupiecka

 Dyrektor SOSW

 (-) Anna Mydłowska

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Należności za żywienie i obiady prosimy regulować w kasie SOSW od poniedziałku do piątku  do godz. 14.00  lub przelewem na konto:

    Bank Spółdzielczy  w Słupcy   nr 34 8542 0001 0000 5047 2000 0020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

           Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 16 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres e-mail ucznia w ramach Google Classrom.

Z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu, nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

Uczniowie mają obowiązek uczyć się  samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat tel. 063/2752018,

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Apeluję również o pozostawienie dzieci w domu i zminimalizowanie ich aktywności poza najbliższym otoczeniem, bieżące śledzenie komunikatów Ministra Zdrowia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa  COVID-19.   

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy ale i też wyrozumiałości i wzajemnej życzliwości.

 

/-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika UONET+

 

 

Zapraszamy rodziców i uczniów do korzystania z dziennika elektronicznego SOSW w Słupcy:

 

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA: https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 
DZIENNIK ELEKTRONICZNY LOGOWANIE: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatslupecki/
 
 
INSTRUKCJA ODZYSKANIA ZAPOMNIANEGO HASŁA: https://www.youtube.com/watch?v=ekbAbLu760Y
 
INSTRUKCJA REJESTRACJI URZĄDZENIA MOBILNEGO: https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808  
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

      Uprzejmie informuję, iż zgodnie z wytycznymiMEN nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca tj. do końca roku szkolnego 2019/2020.

Nauka będzie realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.

Od 25 maja br. organizowane są zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 25 maja br. uruchomione zostały konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy indywidualne konsultacje z nauczycielami.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Każdy objaw choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy zostawić w domu.

NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do Ośrodka, jeżeli w jego domu rodzinnym przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Przyprowadzenie dziecka byłoby złamaniem zasad kwarantanny i podlega odpowiedzialności karnej. 

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy ale i też wyrozumiałości i cierpliwości.

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze !!!

                                                                                                 

                                              Z poważaniem 

                                              Anna Mydłowska

                                                     Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

                                            w Słupcy

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO !

     Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy zostaje przedłużone do dnia 07 czerwca 2020r.

Nauka będzie realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.

Od 25 maja br. organizowane będą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Każdy objaw choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy zostawić w domu.

Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka przyprowadzając je do placówki w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego, w przypadku małych dzieci i niepełnosprawnych jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. 

NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do Ośrodka, jeżeli w jego domu rodzinnym przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Przyprowadzenie dziecka byłoby złamaniem zasad kwarantanny i podlega odpowiedzialności karnej. 

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy ale i też wyrozumiałości i cierpliwości.

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze !!!

 

 Z poważaniem 

Anna Mydłowska

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  w Słupcy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

     Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020r.

Nauka będzie realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach tj:

- na stronie internetowej ośrodka www.soswslupca.pl nadal będą publikowane w formie elektronicznej materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu,

- nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail,

- z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu nauczyciele będą  komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

 

 Z poważaniem 

Anna Mydłowska

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  w Słupcy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

      Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020r.

 Nauka będzie realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach tj:

 - na stronie internetowej ośrodka www.soswslupca.pl nadal będą publikowane w formie elektronicznej materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu,

 - nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail,

 - z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

  

 Z poważaniem 

Anna Mydłowska

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  w Słupcy

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

Uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek- 9 kwietnia, piątek-10 kwietnia oraz 14 kwietnia br. nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć wychowawczych dla uczniów.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia, optymizmu i wzajemnej życzliwości podczas nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 

Z poważaniem

Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

    Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020r.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy ale i też wyrozumiałości i cierpliwości.

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze !!!

Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie realizowana na odległość

w następujących formach:

- na stronie internetowej ośrodka www.soswslupca.pl nadal będą publikowane w formie elektronicznej materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu,

- nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail,

- z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Koordynatorami (osobami pierwszego kontaktu) pracy z dziećmi i rodzicami są bezpośrednio wychowawcy klas.

Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: tel. 063/2752018, e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 Państwo Rodzice i Uczniowie !  Apeluję zostańmy wszyscy w domu !!! 

 

Z poważaniem

 Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

 w Słupcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 SZANOWNI PAŃSTWO !

   W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy od dnia 16 marca 2020 do dnia 25 marca 2020, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej ośrodka będą publikowane w formie elektronicznej materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.

 

   W tym czasie można kontaktować się z nauczycielami w formie konsultacji telefonicznych lub przez inne formy komunikacji elektronicznej (e-mail) - wzajemnie wypracowane. Uczniowie mają obowiązek uczyć się  samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: sekretariat: tel. 063/2752018, e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 

   Apeluję również o pozostawienie dzieci w domu i zminimalizowanie ich aktywności poza najbliższym otoczeniem, bieżące śledzenie komunikatów Ministra Zdrowia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa  COVID-19.


 
Z poważaniem 

 Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

List otwarty do rodziców

 Słupca 04.02.2020r.

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

      W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem i niepokojącymi informacjami ze świata, proszę o szczególne zwrócenie uwagi na stan zdrowia swoich podopiecznych.

   Po zaobserwowaniu wszelkich niepokojących objawów ze strony układu oddechowego lub wystąpienia gorączki proszę o bezzwłoczne udanie się z dzieckiem do lekarza. Proszę, aby chore dzieci nie przychodziły do szkoły.

   Jednocześnie informuję, że 28.02.2020 roku wszyscy uczniowie naszego ośrodka wzięli udział w prelekcji na temat przestrzegania zasad higieny.

   Szanowni Państwo podaję link do strony internetowej pod którym znajdziecie wszelkie informacje na temat koronawirusahttps://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

   Życząc dużo zdrowia z poważaniem szkolny koordynator d.s. promocji zdrowia Iwona Łysiak.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

mgr Anna Mydłowska - dyrektor SOSW

mgr Dorota Lewandowska - wicedyrektor ds. szkół

mgr Danuta Lewandowska - wicedyrektor ds. wychowawczych (I piętro, 41)Sekretariat w szkole 

w godz. 8:00 – 15:00


telefon: 063 / 275 – 20 – 18

Terminy zebrań z rodzicami:

-  28 września 2019 (piątek)
-  23 listopada 2019 (piątek)
-  11 stycznia 2020 (piątek)
-   5  kwietnia 2020 (piątek)

Gabinet psychologa /
pedagoga szkolnego

mgr Marcin               mgr Katarzyna
Dybalski                     Perlicka

PN: 10:00 - 12:00             PN: 11:20-12:20
WT: 8:00 - 11:00               WT: 11:20-12:20
ŚR: 12:00 - 15:00             ŚR: 12:10-13:10
CZ: ------------                    CZ: 9:20-12:20
PT: 11:00 - 14:00              PT:  8:30 - 13:30

              sala nr 25, I piętro


mgr Izabela Romańska


PN:   8:30 - 10:40

WT:  8:00 - 14:10
ŚR: 11:45 - 14:00 szkoła
      14:00 - 16:00 internat
CZ: 10:00 - 13:15
PT:    8:00 - 14:10

           sala nr 10, parter

Biblioteka szkolna

mgr Izabela Romańska,
mgr Zofia Majewska Pułról

PN:  7:45-12:00
WT: 14:05-15:05
ŚR:  7:45-11:45
CZ: 11:15-14:00
PT: 10:00-12:00

sala nr 7, parter

Gabinet pomocy medycznej

Pielęgniarka - p.Małgorzata Kuchowicz
PN: 16:00 -17:30 internat
WT:   7:45 - 13:30
ŚR: 12:15 - 14:00
CZ: 11:45 - 14:00
PT:    7:45 - 13:00

sala nr 9, parter

Stołówka szkolna
II śniadanie o godz. 10:15
obiad o godz. 13:05

***************************************************************

Zapraszamy do AKTUALNOŚCI 

**********************************************

Ważne telefony i adresy:

Policja – 997
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy – 112

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13
Tel. (0-63) 277-13-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13,
Tel (0-63) 213-22-44, 213-22-45


Ośrodki wspierania rodziny:
Ośrodek Wsparcia z Interwencją Kryzysową w Lądku
62-4006 Lądek, ul. Niska 2
Tel. (0-63) 276-39-48

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
Kosewo 31, 62-402 Ostrowite
Tel. (0-643) 276-60-39, 276-61-29

www.wielkopolska.policja.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka
00-656 Warszawa ul. Śniadeckich 10
Tel. (0-22) 696-55-45
e-mail rpd@brpd.gov.pl

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
0-800-12-12-12 (od 08:15-20:00)
Telefon informacyjno-interwencyjny (0-22) 696-55-50 ( pn-pt od 08:15-16:15)

www.116111.pl - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży fundacji „Dzieci Niczyje”

Ogólnopolska kampania „Kocham, nie biję”
kochamniebije.pl
www.kck.pl
Tel. 0-801-109-801