WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 SZANOWNI PAŃSTWO !

    Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020r.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy ale i też wyrozumiałości i cierpliwości.

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze !!!

Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie realizowana na odległość

w następujących formach:

- na stronie internetowej ośrodka www.soswslupca.pl nadal będą publikowane w formie elektronicznej materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu,

- nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail,

- z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Koordynatorami (osobami pierwszego kontaktu) pracy z dziećmi i rodzicami są bezpośrednio wychowawcy klas.

Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: tel. 063/2752018, e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 Państwo Rodzice i Uczniowie !  Apeluję zostańmy wszyscy w domu !!! 

 

Z poważaniem

 Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

 w Słupcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 SZANOWNI PAŃSTWO !

   W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy od dnia 16 marca 2020 do dnia 25 marca 2020, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej ośrodka będą publikowane w formie elektronicznej materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.

 

   W tym czasie można kontaktować się z nauczycielami w formie konsultacji telefonicznych lub przez inne formy komunikacji elektronicznej (e-mail) - wzajemnie wypracowane. Uczniowie mają obowiązek uczyć się  samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: sekretariat: tel. 063/2752018, e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 

   Apeluję również o pozostawienie dzieci w domu i zminimalizowanie ich aktywności poza najbliższym otoczeniem, bieżące śledzenie komunikatów Ministra Zdrowia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa  COVID-19.


 
Z poważaniem 

 Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

List otwarty do rodziców

 Słupca 04.02.2020r.

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

      W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem i niepokojącymi informacjami ze świata, proszę o szczególne zwrócenie uwagi na stan zdrowia swoich podopiecznych.

   Po zaobserwowaniu wszelkich niepokojących objawów ze strony układu oddechowego lub wystąpienia gorączki proszę o bezzwłoczne udanie się z dzieckiem do lekarza. Proszę, aby chore dzieci nie przychodziły do szkoły.

   Jednocześnie informuję, że 28.02.2020 roku wszyscy uczniowie naszego ośrodka wzięli udział w prelekcji na temat przestrzegania zasad higieny.

   Szanowni Państwo podaję link do strony internetowej pod którym znajdziecie wszelkie informacje na temat koronawirusahttps://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

   Życząc dużo zdrowia z poważaniem szkolny koordynator d.s. promocji zdrowia Iwona Łysiak.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

mgr Anna Mydłowska - dyrektor SOSW

mgr Dorota Lewandowska - wicedyrektor ds. szkół

mgr Danuta Lewandowska - wicedyrektor ds. wychowawczych (I piętro, 41)Sekretariat w szkole 

w godz. 8:00 – 15:00


telefon: 063 / 275 – 20 – 18

Terminy zebrań z rodzicami:

-  28 września 2019 (piątek)
-  23 listopada 2019 (piątek)
-  11 stycznia 2020 (piątek)
-   5  kwietnia 2020 (piątek)

Gabinet psychologa /
pedagoga szkolnego

mgr Marcin               mgr Katarzyna
Dybalski                     Perlicka

PN: 10:00 - 12:00             PN: 11:20-12:20
WT: 8:00 - 11:00               WT: 11:20-12:20
ŚR: 12:00 - 15:00             ŚR: 12:10-13:10
CZ: ------------                    CZ: 9:20-12:20
PT: 11:00 - 14:00              PT:  8:30 - 13:30

              sala nr 25, I piętro


mgr Izabela Romańska


PN:   8:30 - 10:40

WT:  8:00 - 14:10
ŚR: 11:45 - 14:00 szkoła
      14:00 - 16:00 internat
CZ: 10:00 - 13:15
PT:    8:00 - 14:10

           sala nr 10, parter

Biblioteka szkolna

mgr Izabela Romańska,
mgr Zofia Majewska Pułról

PN:  7:45-12:00
WT: 14:05-15:05
ŚR:  7:45-11:45
CZ: 11:15-14:00
PT: 10:00-12:00

sala nr 7, parter

Gabinet pomocy medycznej

Pielęgniarka - p.Małgorzata Kuchowicz
PN: 16:00 -17:30 internat
WT:   7:45 - 13:30
ŚR: 12:15 - 14:00
CZ: 11:45 - 14:00
PT:    7:45 - 13:00

sala nr 9, parter

Stołówka szkolna
II śniadanie o godz. 10:15
obiad o godz. 13:05

***************************************************************

Zapraszamy do AKTUALNOŚCI 

**********************************************

Ważne telefony i adresy:

Policja – 997
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy – 112

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13
Tel. (0-63) 277-13-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13,
Tel (0-63) 213-22-44, 213-22-45


Ośrodki wspierania rodziny:
Ośrodek Wsparcia z Interwencją Kryzysową w Lądku
62-4006 Lądek, ul. Niska 2
Tel. (0-63) 276-39-48

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
Kosewo 31, 62-402 Ostrowite
Tel. (0-643) 276-60-39, 276-61-29

www.wielkopolska.policja.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka
00-656 Warszawa ul. Śniadeckich 10
Tel. (0-22) 696-55-45
e-mail rpd@brpd.gov.pl

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
0-800-12-12-12 (od 08:15-20:00)
Telefon informacyjno-interwencyjny (0-22) 696-55-50 ( pn-pt od 08:15-16:15)

www.116111.pl - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży fundacji „Dzieci Niczyje”

Ogólnopolska kampania „Kocham, nie biję”
kochamniebije.pl
www.kck.pl
Tel. 0-801-109-801