Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021r.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

23-31 grudnia 2021r. Zimowa przerwa świąteczna 

17-30 stycznia 2022r. Ferie zimowe 

14-19 kwietnia 2022r. Wiosenna przerwa świąteczna 

24,25,26 maja 2022r. Egzamin ósmoklasisty 

3 czerwca 2022r. Egzamin zawodowy

24 czerwca 2022r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

 

Szkoła podstawowa:

12.11.2021r.

02.05.2022r.

24.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)

25.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)

26.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)

03.06.2022r. (egzamin zawodowy)

17.06.2022r.

 

Branżowa szkoła I stopnia:

 

12.11.2021r.

02.05.2022r.

24.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)

03.06.2022r. (egzamin zawodowy)

17.06.2022r.

 

Szkoła przysposabiająca do pracy:

12.11.2021r.

02.05.2022r.

24.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)

17.06.2022r.