Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) 2021 pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu!”

2021-02-12

Aktualności » Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) 2021 pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu!”

Społeczność SOSW w Słupcy ma przyjemność kolejny rok z rzędu uczestniczyć w światowych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

Przez cały luty realizowane są działania poszerzające wiedzę i świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystania z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Realizując główną ideę DBI w tym roku mamy do zaproponowania następujące działania w formie stacjonarnej i on-line:

- cykliczne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej, branżowej szkoły I st. oraz szkoły przysposabiającej do pracy, nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i stosowania Netykiety - prowadzone przez nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych z FOS-u i informatyki;

- cykliczne wirtualne spotkania pod hasłem „Jestem bezpieczny w sieci!” dla całej społeczności szkolnej w ramach zajęć bibliotecznych za pośrednictwem Classroomu;

- cykliczne spotkania z pedagogiem szkolnym nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;

- uczestnictwo nauczycieli w konferencji on-line oraz serii darmowych webinarów, zorganizowanych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet -praktyczne porady i wskazówki dla nauczycieli;

- współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – realizacja pogadanek profilaktycznych on-line nt. cyberprzemocy i cyberprzestępczości w formie filmików edukacyjnych;

- informowanie rodziców o przebiegu obchodów DBI poprzez stronę internetową ośrodka.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w światowych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2021!

Organizatorzy: I. Chojnacka, M. Gołębiak, J. Wachowska, S. Wiatrowska, I. Romańska

Tekst: J. Wachowska

Webinary - organizator - saferinternet.pl - prowadzi rejestrację  link do spotkań

Publikacje, poradniki, materiały, zasady korzystania z sieci -  akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html