Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - PROGRAM RZĄDOWY „ZA ŻYCIEM” .

2020-04-24

Aktualności » Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - PROGRAM RZĄDOWY „ZA ŻYCIEM” .

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy informuje, iż uruchamia elektroniczny nabór do programu „Za Życiem”.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną (na adres: dyrektorsosw@wp.pl) lub tradycyjną wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny poniżej lub w zakładce „Za Życiem” na stronie naszego ośrodka (www.soswslupca.pl) lub na adres pocztowy (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca).

Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do programu jest dokument wskazujący
na potrzebę realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tj.:

  • dokumentacja medyczna uzasadniająca potrzebę wczesnego wspomagania
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • diagnoza medyczna, diagnoza specjalistyczna uzasadniająca potrzebę objęcia dziecka pomocą lub potwierdzająca korzystanie z pomocy specjalistycznej w innej placówce np. NFZ, placówka oświatowa, poradnia
  • zaświadczenie lekarskie (druk dostępny poniżej lub w zakładce „Za Życiem”,
    na stronie
    www.soswslupca.pl
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

UWAGA!!! Osoby korzystające w ubiegłym roku z programu zobowiązane są zaktualizować informacje o zamiarze kontynuacji uczestnictwa dziecka w zajęciach
w bieżącym roku szkolnym na odpowiednim formularzu (druk dostępny w zakładce)

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.
Do Państwa dyspozycji podajemy adres mailowy: dyrektorsosw@wp.pl oraz telefon (63) 275-20-18, pod którym uzyskacie informacje w sprawie naboru do programu. Informację są również dostępne na stronie internetowej:www.soswslupca.pl

Informacji szczegółowych udziela równieżkoordynator programu: 
Danuta Lewandowska(tel. kom. 507 383 274),  
poczta elektroniczna: danuta.lewandowska@soswslupca.pl

 

Do pobrania :

- Formularz rekrutacyjny (http://www.soswslupca.pl/?wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-program-rzadowy-%E2%80%9Eza-zyciem%E2%80%9D,109)

- Deklaracja kontynuacji zajęć (http://www.soswslupca.pl/?wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-program-rzadowy-%E2%80%9Eza-zyciem%E2%80%9D,109)