Kontakt do inspektora ochrony danych

RODO » Kontakt do inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych: Sławomir Kaczorkiewicz

kontakt e-mail:  iod@soswslupca.pl 

lub listownie na adres korespondencyjny Administratora, tj.: 62-400 Słupca, ul.Wojska Polskiego 13 

z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych SOSW Słupca”