Mali Odkrywcy - poznawanie przez doświadczanie

2020-07-16

Aktualności » Mali Odkrywcy - poznawanie przez doświadczanie

Odkrywać, to znaczy wiedzieć to,

co wszyscy widzą i myśleć tak,

jak nikt dotąd nie myślał”

Albert Szend Gyorgyi

   Innowacja pedagogiczna „MALI ODKRYWCY – POZNAWANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE” jest wynikiem rozważań, jak w nieskomplikowany sposób wyjaśnić i opisać uczniom proste, zdawałoby się oczywiste fakty z życia codziennego.

  Podczas spotkań realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 dzieci tworzyły mini laboratoria, w których odbywały się eksperymenty i doświadczenia.

   Dzieci w czasie cyklu zajęć poznały zależności między ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Te nowatorskie zajęcia umożliwiły wdrożenie naszych uczniów do odważnego podejmowania działań, które rozbudziły w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę.

Adresaci programu:

  • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

  • uczniowie IV – VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  • uczniowie indywidualnego nauczania z poszczególnych klas uwzględnionych w programie innowacji.

Organizatorzy: J. Wachowska, M. Majewska, M. Jóźwiak, E. Kierzek - Gulczyńska

Tekst: J. Wachowska