Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja"

2020-09-16

Aktualności » Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja"

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021

uczniowie klasy IV-V SP SA i I-III SP L

wraz z wychowawczyniami panią Katarzyną Błaszczyk-Grzelak i panią Sylwią Wiatrowską będą realizować Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja", mający na celu wsparcie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.

Czeka nas wiele wyzwań i ciekawa zabawa.

Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Ustalony został następujący terminarz omawianych wartości:

I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI

II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA” przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią

III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW” przy współpracy z Terapeutycznym ABC

IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „RÓWNOŚĆ” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY

V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” przy współpracy z Bookarnik.pl

 

Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Cele szczegółowe:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Okres realizacji
Od 1 września 2020 do 13 czerwca 2021 roku.