POŻEGNANIE MGR WIESŁAWA DOBERSZTYNA

2022-05-12

Aktualności » POŻEGNANIE MGR WIESŁAWA DOBERSZTYNA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

 

            mgr Wiesława Dobersztyna

 

długoletniego nauczyciela Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy.

Odszedł od nas człowiek, który całe swoje życie

zawodowe poświęcił pracy na rzecz oświaty.

Przez wiele lat przekazywał swoją wiedzę

i doświadczenie dzieciom i młodzieży naszego ośrodka.

Za Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro, troskę i przyjaźń– dziękujemy.

Wszyscy zachowamy w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia.

 

 

Rodzinie Zmarłego

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

 

 

Dyrekcja, nauczyciele, nauczyciele emeryci, absolwenci

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy