Mali odkrywcy - poznawanie przez doświadczanie

INNOWACJE  » Mali odkrywcy - poznawanie przez doświadczanie

„Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, 

co wszyscy widzą i myśleć tak, 

jak nikt dotąd nie myślał”

                     Albert Szend Gyorgyi

 

Innowacja pedagogiczna „MALI ODKRYWCY – POZNAWANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE” jest wynikiem rozważań, jak w nieskomplikowany sposób wyjaśnić i opisać uczniom proste, zdawałoby się oczywiste fakty z życia codziennego. 

Dzieci w czasie cyklu zajęć poznają zależności między ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Te nowatorskie zajęcia umożliwią wdrożenie naszych uczniów do odważnego podejmowania działań, które rozbudzą w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę.

Podczas spotkań realizowanych w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 dzieci stworzą mini laboratoria, w których odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia.

C:UsersSOSWDesktopMali odkrywcy - innowacja pedagogicznazdjęcia - Mali odkrywcyzdjęcie nr 1.jpeg 

Adresaci programu:

  • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

  • uczniowie IV – VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  • uczniowie indywidualnego nauczania przyporządkowani do poszczególnych klas uwzględnionych w programie innowacji.

C:UsersSOSWDesktopMali odkrywcy - innowacja pedagogicznazdjęcia - Mali odkrywcyzdjęcie nr 4.jpeg     C:UsersSOSWDesktopMali odkrywcy - innowacja pedagogicznazdjęcia - Mali odkrywcyzdjęcie nr 3.jpeg 

C:UsersSOSWDesktopMali odkrywcy - innowacja pedagogicznazdjęcia - Mali odkrywcyzdjęcie nr 2.jpeg

Organizatorzy: J. Wachowska, M. Majewska, M. Jóźwiak, E. Kierzek - Gulczyńska