Pies, a nauka czytania

INNOWACJE  » Pies, a nauka czytania

  1. W bibliotece realizowane są zajęcia  „Pies, a nauka czytania” - nauki czytania z psem

Zajęcia czytelnicze, w których uczestniczy pies. Pomysł prowadzenia cyklicznych spotkań mających na celu naukę czytania i komunikowania zrodził się podczas  zajęć czytelniczych, w trakcie których uczniowie czytali psu. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach – maksymalnie 5 dzieci.  Zabawy z psem trwają nie dłużej niż 30 minut. Kilka minut przypada na powitanie, następnie krótka rozgrzewka wprowadzająca do czytania, czas na czytanie i na koniec kilka minut spontanicznej zabawy. 

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój funkcji poznawczych oraz emocjonalno – społecznych. Formy oddziaływań dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem deficytów w zakresie rozwoju poznawczego i stopnia niepełnosprawności intelektualnej. 

                                                                     

 

Nauczyciele prowadzący Zofia Majewskja-Pułról, Izabela Romańska